POLISH SOCIAL AND CULTURAL ASSOCIATION (POSK)

DIGITAL COLLECTION DAY - POLISH SOCIAL AND CULTURAL ASSOCIATION (POSK)


Dates: Wednesday 1 November and Thursday 2 November
Time: 10:00am-4.00pm (both days)
Venue: Polish Social and Cultural Association POSK, 238-246 King Street, London W6 0RF


On 1 and 2 November 2023, POSK will be hosting ‘The Second World War Through Anglo-Polish Eyes’, a two-day event focusing on the experience of the war and its legacy within the UK’s Polish community.

Organised by the Anglo-Polish Cultural Exchange in collaboration with the University of Oxford, the centrepiece of the event will be the opportunity for members of the public to share their family’s experiences and artefacts of the war with volunteers, who will record, digitise and preserve the stories and objects in a free-to-access online archive.

The POSK event is unique in encouraging people with Polish heritage to share their stories. A range of historians and translators will be available to assist people with any questions they might have about their family’s wartime experiences, and to offer guidance with documents and medals.

Attendance is free, and booking is not required to attend the collection element of the event. 

For enquiries about this event, please email theirfinesthour@ell.ox.ac.uk.


Alongside the collection event, there will be a full schedule of talks and panels as our invited speakers explore the war and émigré identities from different perspectives, from the visual arts and literature through to the role of heritage organisations and the challenges facing published authors working on Anglo-Polish topics.

Information about talks and panels can be found here (1 November) and here (2 November).

DZIEŃ KOLEKCJI CYFROWEJ - Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK)


Środa 1 listopada i czwartek 2 listopada 2023
10:00am-4.00pm
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny POSK, 238-246 King Street, London W6 0RF


Zapraszamy do POSKu (Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny) w środe 1-ego lub czwartek 2-ego listopada, podzielić się waszych rodzinnych historie i artefakty z Drugiej Wojny Światowej.

Ochotnicy będą dostępni rejestrować, digitalizować i konserwować waszej rodzinnej historie i obiekty w bezpłatny archiwum internetowym.

Historycy i tłumacze będą dostępne żeby pomagać z wszelkimi pytaniami o rodzynne przezyciach wojennych i za oferować kierownictwo z dokumentami i z medalami.

Uczęszczanie jest bezpłatne i rezerwowanie nie jest ponowne, żeby wziąc udział w tym elemencie kolekcji tego festiwala.

Na zapytania o tym festiwalu, proszę email theirfinesthour@ell.ox.ac.uk


Oprócz wydarzenia związanego ze zbiórką odbędzie się pełen harmonogram rozmów i paneli, podczas których nasi zaproszeni prelegenci będą badać tożsamość wojenną i emigracyjną z różnych perspektyw, od sztuk wizualnych i literatury po rolę organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym oraz wyzwania stojące przed autorami publikacji pracujących nad Tematyka anglo-polska.

Informacja: 1 November i 2 November.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2484.078486878565!2d-0.23992252338077855!3d51.49342717181017!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x48760e4a9ceba48f%3A0xf756a048f6a068a0!2sPolish%20Social%20and%20Cultural%20Association%20POSK!5e0!3m2!1sen!2suk!4v1696679252035!5m2!1sen!2suk